Att förebygga psykisk ohälsa

Arijola Delija som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa arbetar tillsammans med Maarit Johnson, som är forskare på Stockholms Universitet och forskat om självkänsla i över 20år, där de utvecklat metoder för att kunna förebygga psykisk ohälsa.

Grunden till psykisk ohälsa är låg självkänsla. Det innebär att skall man förebygga psykisk ohälsa är det viktigt att stärka sin självkänsla. Ta tempen på din självkänsla genom att göra en självkänsla test här. Vet du om att du har låg självkänsla? Stärk den genom att gå en webbkurs för en bättre självkänsla här. 

Vill du ha en föreläsning om hur man förebygger psykisk ohälsa? Arijola delar med sig av handfasta verktyg i hur man i tid upptäcker om någon är i riskzon av psykisk ohälsa samt vad man skall göra om man upptäcker någon lider av psykisk ohälsa.
Detta görs genom att hålla föreläsningar. Boka Arijola som föreläsare här.